Företagets visuella kännetecken

Vill du samla ditt utseende för att dina kunder ska känna igen dig?
Då behöver du en grafisk profil!

En Grafisk Profil är alla beståndsdelar som tillsammans bildar företagets visuella kännetecken. En grafisk profil kan i korthet beskrivas som ett grafiskt regelverk för hur saker och ting får se ut.
logotype stor

Vilka färgvärden och typsnitt får användas? Hur stor skall logotypen vara i förhållande till pappersytan? Igenkänning är nyckelordet.

Skicka oss ett mail med ditt projekts detaljer så ger vi dig en offert

pratsugen?

Vi bjuder på fikat!